Organisatie

We hebben vier combinatiegroepen met gemiddeld ongeveer 22 kinderen.

Groepsleerkrachten:

1-2: Marianne Swinkels

3-4: Sherida Edam

5-6: Jos Konings

7-8: Aimee Lotterman

Personeel:

Directie: Joyce Hartman, Ad Paantjens
Directieondersteuner: Angela Maas
Interne Begeleiding: Ruby van Os
Gedragsspecialist: Ruby van Os
Onderwijsassistent: Caroline van de Klundert
Digicoach: Jos Konings
Rekencoördinator: Jos Konings
Cultuurcoördinator: Sherida Edam
Stagecoach: Angela Maas
Vertrouwenspersoon: Ruby van Os

Bij afwezigheid van de directie is Angela Maas het aanspreekpunt.