Missie en visie

Hoger doel 

Op onze school streven we er naar dat elk kind volledig tot zijn recht komt. We vinden het belangrijk dat kinderen in hun eigen tempo hun eigen leerroute volgen en zo hun eigen mogelijkheden optimaal benutten. Om dat te bereiken zorgen wij voor een pedagogisch klimaat dat gekenmerkt wordt door veiligheid en geborgenheid.

Gewaagd doel 

  • Onze school heeft nadrukkelijk aandacht voor de vaardigheden die de 21e eeuw van mensen vraagt. Het totaal van de opgedane vaardigheden maakt het een kind mogelijk de wereld (van bijvoorbeeld het vervolgonderwijs) actief, met nieuwsgierigheid en met vertrouwen tegemoet te treden.
  • De leerlingen behalen maximale opbrengsten door een passend aanbod waarbij elke leerling gebruik maakt van zijn eigen chromebook. 
  • Door samenwerking met de Peuterspeelzaal streven we naar een leerlijn van twee tot twaalf.
  • We besteden veel aandacht aan het ontwikkelen van het kritisch denken, creatief denken, probleemoplossend denken, omgaan met ICT, samenwerkend leren, onderzoekend leren en executieve vaardigheden.

Onze vier pijlers:

Leergericht

Ieder kind wordt bij ons, op zijn of haar eigen niveau, gestimuleerd tot goede leeropbrengsten. We streven naar brede kennisontwikkeling en sterke sociale vaardigheden.

Kansrijk

Wij willen kinderen uitdagen en kansen bieden zodat ieder kind tot zijn recht komt en eruit komt wat erin zit. Zowel op de kernvakken lezen, taal en rekenen als op het creatieve en sociaal-emotionele vlak.

Vertrouwd

Onze school kenmerkt zich door structuur die zorgt voor voorspelbaarheid en veiligheid voor leerlingen. In een vertrouwde omgeving worden leerlingen gestimuleerd en uitgedaagd hun mogelijkheden en talenten te ontwikkelen. Ook de ouders ervaren een goede band met de school en zien dat hun kind met plezier naar school gaat.

Persoonlijk

Onze school werkt volgens het principe van gepersonaliseerd leren, met een optimale inzet van hedendaagse digitale mogelijkheden.