Onderwijs

Groep 1-2

Onze onderwijskundige aanpak in deze groepen verschilt met die van de andere groepen. Ook de inrichting van de lokalen en de manier van werken is anders. In de kleutergroepen zitten de 4-, 5- en 6-jarigen bij elkaar. Dat is een bewuste keuze, want het blijkt steeds weer dat de oudsten, de jongsten goed kunnen helpen en stimuleren. 

In groep 1 ligt de nadruk op gewenning en regelmaat. Leren gebeurt hier vooral door experimenteren en werken met ontwikkelingsmaterialen. Dit gaat in groep 2 door, maar hier heeft de leerkracht een meer sturende rol. We volgen hierbij de methode Schatkist en werken met de leerlijnen van KIJK! Vroegschoolse geletterdheid en gecijferdheid krijgt hierbij veel aandacht. De meeste kleuters zitten 2 tot 2 ½ jaar in de groepen 1 en 2. De tijdsduur is niet alleen afhankelijk van de geboortedatum, het karakter en aanleg maar ook de observatiegegevens van de leerkracht en uw ervaringen als ouders/verzorgers spelen een belangrijke rol. Het is voor ons vanzelfsprekend dat we vaak overleg met ouders/verzorgers hebben. Dit kan in de vorm van persoonlijke gesprekken, ouder- en voorlichtingsavonden.

Groep 3-8

Vanaf groep 3 werken we op een andere wijze. De inrichting van de lokalen, het zitten in groepen, de start van de week in de kring en een uniforme instructie zorgen voor een doorgaande lijn. De methodes van de verschillende vakken zorgen voor een gestructureerde methodische aanpak. We vinden het belangrijk dat de kinderen in de groepen de begeleiding krijgen die past bij hun onderwijsbehoeften. Derhalve vindt in de groepen naast een basisinstructie ook verkorte of verlengde instructie plaats.