Handige info

Dagen

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

Maandag      

08.30 - 14.00

08.30 - 14.00

Dinsdag

08.30 - 14.00

08.30 - 14.00

Woensdag

08.30 - 14.00

08.30 - 14.00

Donderdag

08.30 - 14.00

08.30 - 14.00

Vrijdag

08.30 - 14.00

08.30 - 14.00

Wij werken op De Cortendijck met een continurooster van vijf gelijke dagen. Kinderen krijgen alle dagen onderwijs met dezelfde begin- en eindtijd. Er is een korte middagpauze waarbij alle kinderen op school lunchen. Bij een continurooster maakt het overblijven deel uit van de schooltijd en eten de kinderen op school met de leerkracht. De voordelen: De school is eerder uit, waardoor kinderen 's middags langer kunnen spelen en de leerkracht op de middag een langere tijd voorbereidingstijd en nakijktijd heeft.

Vakantierooster 2023-2024

Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie

Tweede Paasdag

12 februari t/m 16 februari 2024

1 april 2024

Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2024
Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
Pinksteren 20 mei 2024
Zomervakantie

8 juli t/m 19 augustus 2024

 

 

 

 

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 

Kober kinderopvang

Ben je in verwachting of heb je jonge kinderen en wil je de zorg voor je gezin graag combineren met je werk of je studie? Dan zit je goed bij Kober. Of je nu een kinderdagverblijf zoekt, peuteropvang of buitenschoolse opvang; we bieden je kind een vertrouwde plek en een uitdagende speel- en leeromgeving. Daarnaast kun je ook vaak voor het overblijven bij Kober terecht.

Kansen voor ieder kind.
De beste kansen voor ieder kind. Daar draait het om bij Koberkinderopvang. We zien kinderopvang als een plek waar spelen en leren bij elkaar komen. Een plek waar kinderen zich in alle vrijheid ontwikkelen. Wij begeleiden hen daarbij. Passend bij wie ze zijn en wat ze nodig hebben. Dat doen we met veel plezier. Want niets geeft meer voldoening dan zien hoe een kind groeit en verder komt.

Meer weten over onze kinderopvang?
Op kober.nl lees je alles over onze kinderdagverblijven, peuteropvang, buitenschoolse opvang. En hoe we samen met jou als ouder een basis leggen voor een leven lang ontwikkelen. Onze pedagogische visie is daarbij het vertrekpunt. Wil jij ook de kracht van Kober ervaren? Kom dan eens langs. Met ruim 200 locaties in de regio zijn we altijd dichtbij.

Alle kinderen eten op school. Het overblijven is bij ons op school gratis. 

We zien je graag.

Kober kinderopvang
www.kober.nl
(076) 504 56 05

 

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m 8, die circa 4 à 5 keer per schooljaar met de directeur vergaderen over allerlei zaken. Zo wordt bijvoorbeeld de leerlingenraad gevraagd over goede doelen na te denken voor de sponsorloop, praktische oplossingen te bedenken voor kleine probleempjes etc.

Wat zijn zaken die zoals besproken zullen worden?

  • ideeën van de kinderen;
  • ideeën van de meesters en juffrouwen;
  • de leerlingenquête;
  • gebruik en inrichting schoolplein;
  • veiligheid op weg naar school;
  • mogelijke jaaractiviteiten;
  • bevindingen over lesmethoden;
  • enzovoorts.

Het belangrijkste is dat we als school willen horen wat er bij de kinderen leeft en daarover in gesprek willen gaan.

De hulp van ouders op De Cortendijck is onmisbaar. Niet alleen de medezeggenschapsraad en de oudervereniging spelen hierbij een belangrijke rol, maar ook alle andere ouders/verzorgers. Zo kunt u ons bijvoorbeeld helpen op de volgende manieren:

- het begeleiden van kinderen bij bijvoorbeeld excursies en uitstapjes
- het rijden naar schouwburg, museum en bos
- helpen bij de sportdag en vieringen als Kerst, St. Maarten, Sint Nicolaas en carnaval
- helpen als verkeersouder
- helpen bij knutselactiviteiten;

De activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de leerkracht/directeur, maar hulp van u als ouder is onmisbaar!

Helpende handen

Als school organiseren wij graag extra activiteiten voor onze leerlingen. Gelukkig kunnen we daarbij rekenen op onze Oudervereniging (OV). Deze organiseert zelfstandig of in samenwerking met het team verschillende activiteiten. 

De doelen van de OV

De Cortendijck heeft een oudervereniging (OV), waarvan iedere ouder/verzorger, die een kind op school heeft, automatisch lid is. De belangrijkste doelen van de OV zijn:- de belangen van de kinderen behartigen;- contacten tussen ouders/verzorgers en team levendig houden;- meewerken van de ouders/verzorgers op school bevorderen;- de ouders/verzorgers vertegenwoordigen bij team, MR en andere instanties (gemeente, parochie, politie);- mede-organiseren van activiteiten op school.De vergaderingen van de OV zijn openbaar: iedereen kan de vergaderingen bijwonen en heeft dan ook recht van spreken.

Op onze school nemen wij regelmatig beleidsbeslissingen. Gelukkig hoeven we dat als team niet alleen te doen; we krijgen steun van onze MedezeggenschapsRaad (MR).

De rol van MR

De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten die beleidsmatig betrokken zijn bij de school. Zij hebben de mogelijkheid om via advies- en instemmingsrecht mee te besturen. Met de komst van de nieuwe bestuursstructuur is er ruimte gekomen voor een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR worden onderwerpen besproken, die voor alle bij het KPO aangesloten scholen van belang zijn. Voor elke school is er een vertegenwoordiger in de GMR en zoals in de MR is de verdeling van de vertegenwoordigers gelijk verdeeld. De bevoegdheden van de MR en GMR zijn ook vastgelegd in een reglement. Zowel de MR als de GMR kunnen aan het bestuur voorstellen doen, standpunten kenbaar maken, adviezen geven en al dan niet instemming verlenen aan bestuursvoorstellen. Elk jaar schrijven zij beiden een jaarverslag om iedereen op de hoogte te houden van haar activiteiten.

Meepraten?

Ouders en leerkrachten moeten steeds meer zelf gaan doen om het beleid te maken. Alle onderwerpen die voor school en de ouders van belang zijn komen in de MR aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dit aangeven bij de MR. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar.

Wanneer uw kind ziek is of om een andere onvoorziene reden niet naar school kan komen, wordt u vriendelijk verzocht dit 's ochtends tussen 8.00 uur en 8.30 uur te melden via telefoonnummer 0165-543070. U mag ook een berichtje in social schools sturen naar de leerkracht.

Wanneer uw kind tijdens schooltijd niet in de klas verschijnt zonder dat ons een reden bekend is, nemen wij met u contact op om te vernemen of alles in orde is. Hiervoor gebruiken we het noodtelefoonnummer dat u ons heeft opgegeven.

Ook wanneer uw kind op school ziek wordt of iets overkomt, gebruiken we dit nummer om u te informeren. 

Voor alles omtrent privacy verwijzen wij u naar https://www.kporoosendaal.nl/handige-info/privacy/

Voor alles de klokkenluidersregeling verwijzen wij u naar https://www.kporoosendaal.nl/handige-info/klokkenluidersregeling/ 

Bekijk hier het Stroomschema klachten 

Voor alles over het ouder- en jeugdsteunpunt verwijzen wij u naar kporoosendaal.nl/handige-info/ouder-en-jeugdsteunpunt