Kwaliteit

Wij willen datgene uit uw kind halen wat erin zit!  Daarom streven wij naar kwaliteit, zowel organisatorisch als inhoudelijk. Wij doen dit door de onderstaande onderwerpen dagelijks op onze agenda te zetten:

Passende opbrengsten: De Cito-scores van onze leerlingen liggen al jaren boven het landelijk gemiddelde. Per vakgebied hebben wij onszelf doelen gesteld. Deze doelen zijn vertaald naar een gemiddelde vaardigheidsscore per jaargroep en een gemiddelde vaardigheidsgroei per leerling. Belangrijk daarbij is dat wij de doelen voor elk kind reëel en uitdagend willen houden; wij willen onze kinderen laten presteren naar vermogen.

Werken Met Kwaliteit voor Primair Onderwijs: Vanaf februari 2013 werken alle KPO-scholen met WMK-PO. Dit systeem brengt de kwaliteit van onze school in kaart en geeft ons inzicht in de sterke en zwakkere punten van onze organisatie en onze leerkrachten. Zo kunnen wij gericht werken aan verbetering.

Cyclisch proces: Wij brengen continu onze sterke en zwakkere punten in beeld en vertalen deze naar concrete acties in ons jaarplan. Op deze manier borgen wij de kwaliteit van onze school.