Kwaliteit

Wij willen datgene uit uw kind halen wat erin zit!  Daarom streven wij naar kwaliteit, zowel organisatorisch als inhoudelijk. Wij doen dit door de onderstaande onderwerpen dagelijks op onze agenda te zetten:

Passende opbrengsten:  Per vakgebied hebben wij onszelf doelen gesteld. Deze doelen zijn vertaald naar een gemiddelde vaardigheidsscore per jaargroep en een gemiddelde vaardigheidsgroei per leerling. Belangrijk daarbij is dat wij de doelen voor elk kind reëel en uitdagend willen houden; wij willen onze kinderen laten presteren naar vermogen. Sinds dit jaar werken wij met de toetsen van Cito leerling in beeld.

Werken Met Kwaliteit voor Primair Onderwijs: Wij werken gericht aan ons kwaliteitsbeleid volgens de kaders die daarvoor staan. Met de PDSA cyclus evalueren we ons onderwijs en stellen we bij waar dit nodig is.

Cyclisch proces: Wij brengen continu onze sterke en zwakkere punten in beeld en vertalen deze naar concrete acties in ons jaarplan. Op deze manier borgen wij de kwaliteit van onze school.