Uw kind is ziek?

Wanneer uw kind ziek is of om een andere onvoorziene reden niet naar school kan komen, dan wordt u vriendelijk verzocht dit 's ochtends te melden. Vanaf 08.15 uur kunt u naar school bellen en de absentie doorgeven. U kunt de absentie eventueel schriftelijk door (laten) geven aan de leerkracht van uw kind. Is een bezoek aan de (tand)arts of specialist nodig? Dan vragen wij u dit buiten schooltijd te plannen. Wanneer de afspraak echt niet buiten schooltijd kan, dan kunt u dit melden bij de leerkracht. Wordt een leerling niet afwezig gemeld, dan zal de groepsleerkracht contact opnemen met de ouders/verzorgers. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Roosendaal.

 

Verlof aanvragen

Wanneer u voor uw kind bijzonder verlof wilt aanvragen, kunt u voorafgaand aan dit verlof een verlofformulier invullen en op school inleveren. U ontvangt daarna een schriftelijke bevestiging. Het formulier kunt u op school afhalen.