Helpende handen

Als school organiseren wij graag extra activiteiten voor onze leerlingen. Gelukkig kunnen we daarbij rekenen op onze Oudervereniging (OV). Deze organiseert zelfstandig of in samenwerking met het team verschillende activiteiten.
 

De doelen van de OV

De Cortendijck heeft een oudervereniging (OV), waarvan iedere ouder/verzorger, die een kind op school heeft, automatisch lid is. De belangrijkste doelen van de OV zijn:
- de belangen van de kinderen behartigen;
- contacten tussen ouders/verzorgers en team levendig houden;
- meewerken van de ouders/verzorgers op school bevorderen;
- de ouderbijdrage beheren;
- de ouders/verzorgers vertegenwoordigen bij team, MR en andere instanties (gemeente, parochie, politie);
- mede-organiseren van activiteiten op school.
De vergaderingen van de OV zijn openbaar: iedereen kan de vergaderingen bijwonen en heeft dan ook recht van spreken.

 

Huidige samenstelling

Voorzitter     Bianca de Jong
Penningmeester     Latifa el Azmani