Uw betrokkenheid als ouder

De hulp van ouders op BS De Cortendijck is onmisbaar. Niet alleen de medezeggenschapsraad en de Oudervereniging spelen hierbij een belangrijke rol, maar ook alle andere ouders/verzorgers. Zo kunt u ons bijvoorbeeld helpen op de volgende manieren:

 

- het begeleiden van kinderen bij bijvoorbeeld excursies en uitstapjes;
- het rijden naar schouwburg, museum en bos;
- helpen bij de sportdag en vieringen als Kerst, St. Maarten, Sint Nicolaas en carnaval;
- helpen als verkeersouder;
- helpen bij knutselactiviteiten;


De activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de leerkracht/directeur, maar hulp van u als ouder is onmisbaar!

  

De Medezeggenschapsraad.

 

Op onze school nemen wij regelmatig beleidsbeslissingen. Gelukkig hoeven we dat als team niet alleen te doen; we krijgen steun van onze MedezeggenschapsRaad (MR).

 

De rol van MR

De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten die beleidsmatig betrokken zijn bij de school. Zij hebben de mogelijkheid om via advies- en instemmingsrecht mee te besturen. Met de komst van de nieuwe bestuursstructuur is er ruimte gekomen voor een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR worden onderwerpen besproken, die voor alle bij het KPO aangesloten scholen van belang zijn. Voor elke school is er een vertegenwoordiger in de GMR en zoals in de MR is de verdeling van de vertegenwoordigers gelijk verdeeld. De bevoegdheden van de MR en GMR zijn ook vastgelegd in een reglement. Zowel de MR als de GMR kunnen aan het bestuur voorstellen doen, standpunten kenbaar maken, adviezen geven en al dan niet instemming verlenen aan bestuursvoorstellen. Elk jaar schrijven zij beiden een jaarverslag om iedereen op de hoogte te houden van haar activiteiten.

 

De huidige samenstelling

Namens de ouders zijn er twee vertegenwoordigers: mevr. Ursula Balemans en mevr. Latifa el Azmani. Namens het personeel zijn dit juf Angela en Juf Ankie.

 

Meepraten?

Ouders en leerkrachten moeten steeds meer zelf gaan doen om het beleid te maken. Alle onderwerpen die voor school en de ouders van belang zijn komen in de MR aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dit aangeven bij de MR. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar.