Wat en hoe leren de kinderen

Op BS De Cortendijck leren we uit de nieuwste methodes die het best bij onze kinderen passen.

 

Rekenen en Wiskunde

We maken gebruik van Snappet. 

Vanaf groep 5 delen we de kinderen in leerlijnen en bijbehorende lessenplannen, afgestemd op de referentieniveaus 1F en 1S. Het basisniveau 1F is het niveau dat kinderen aan het einde van de basisschool minimaal zouden moeten beheersen. Maar het gewenste niveau ligt hoger. De overheid heeft de wens dat het grootste deel van de leerlingen aan het eind van de basisschool een hoger niveau behaalt, het streefniveau 1S.  Doordat de referentieniveaus doorlopen in het voortgezet onderwijs krijgt je kind alle tijd om het niveau te bereiken dat bij zijn of haar opleiding past.

 

Taal en Spelling

We maken gebruik van de methode Taal Actief. De verwerking en inoefening vindt plaats op papier en in Snappet.

 

Waar is uw kind precies mee bezig in de taalmethode? Hoe ver zijn ze nu?

Hier kunt u het rustig nazoeken.
De links verwijzen naar het materiaal komt van de uitgever van de methoden.

Op uw scherm zal het wat klein overkomen. Er zit helaas niets anders op dan flink inzoomen.

Spelling Groep 4  

Taal Groep 4

Spelling Groep 5 

Taal Groep 5 

Spelling Groep 6 

Taal verkennen Groep 6 

Spelling werkwoorden Groep 6


Spelling Groep 7 

Taal Groep 7 

Spelling werkwoorden Groep 7 

Spelling Groep 8. 

Taal verkennen Groep 8

Spelling werkwoorden Groep 8

 

 

Technisch Lezen

In groep 3 maken we gebruik van de methode Veilig Leren Lezen.

Vanaf groep 4 maken we gebruik van de methode Estafette.

 

Begrijpend Lezen

We maken gebruik van de methode Nieuwsbegrip. De leesteksten sluiten aan bij de actualiteit. De didactische aanpak richt zich met name op het ontwikkelen van tekstbegrip door actief leren lezen. 

 

Wereldoriëntatie

We maken gebruik van de methode De Zaken: Wereldzaken voor aardrijkskunde, Tijdzaken voor geschiedenis en Natuurzaken voor natuur en biologie.

 

Engels

Vanaf groep 5 werken we met de methode Take it easy.

 

Verkeerseducatie

Om verkeerseducatie op basisscholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen: het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). De Cortendijck heeft dit label (met het beeldmerk Seef de Zebra) al sinds juni 1999.

Met dit label wordt aangetoond dat De Cortendijck zich inzet voor verkeerseducatie en veiligheid rond de school. Om dit label te kunnen behalen, voldoet de school aan verschillende criteria. De school laat zien dat er structureel aandacht wordt besteed aan verkeer:

  • theoretisch: werkboekjes van de methode Klaar over!
  • praktisch: tijdens projecten als ANWB Streetwise, het oversteekproject, Verkeerskunsten, Val op in het verkeer (m.b.t. verlichting) enz.

In groep 7 is er extra veel aandacht voor verkeer middels het Verkeersdoolhof en het hierop volgende Schriftelijk en Praktisch Verkeersexamen.

 

Kortom: met het Label aan de muur laat De Cortendijck school zien dat het ernst is met de verkeersveiligheid.

 

Zie voor meer informatie de website van BVL en VVN.