Wat en hoe leren de kinderen

Op BS De Cortendijck leren we uit de nieuwste methodes die het best bij onze kinderen passen.

 

Rekenen en Wiskunde

Hiervoor gebruiken wij de methode Wereld in Getallen (WIG).

Een moderne methode van de uitgeverij Malmberg, die is afgestemd op de onderwijsbehoeften van onze kinderen en die aansluit bij ons Passend Onderwijs.
Via de volgende link krijgt u een algemeen beeld van de methode: Info Wereld in Getallen 4

Wilt u meer weten over wat er in elke groep aan leerstof wordt aangeboden dan kunt daar via de volgende link meer informatie over krijgen: Leerlijnen WIG 4 . Door op de ++ te drukken verschijnt er meer informatie.

 

U kunt hiervoor natuurlijk ook altijd terecht bij de leerkracht van uw kind.

 

Taal en Spelling

Waar is uw kind precies mee bezig in de taalmethode? Hoe ver zijn ze nu?

Hier kunt u het rustig nazoeken.
De links verwijzen naar het materiaal komt van de uitgever van de methoden.

Op uw scherm zal het wat klein overkomen. Er zit helaas niets anders op dan flink inzoomen.

Spelling Groep 4  

Taal Groep 4

Spelling Groep 5 

Taal Groep 5 

Spelling Groep 6 

Taal verkennen Groep 6 

Spelling werkwoorden Groep 6


Spelling Groep 7 

Taal Groep 7 

Spelling werkwoorden Groep 7 

Spelling Groep 8. 

Taal verkennen Groep 8

Spelling werkwoorden Groep 8

 

 

Verkeerseducatie

Om verkeerseducatie op basisscholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen: het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). De Cortendijck heeft dit label (met het beeldmerk Seef de Zebra) al sinds juni 1999.

Met dit label wordt aangetoond dat De Cortendijck zich inzet voor verkeerseducatie en veiligheid rond de school. Om dit label te kunnen behalen, voldoet de school aan verschillende criteria. De school laat zien dat er structureel aandacht wordt besteed aan verkeer:

  • theoretisch: werkboekjes van de methode Klaar over!
  • praktisch: tijdens projecten als ANWB Streetwise, het oversteekproject, Verkeerskunsten, Val op in het verkeer (m.b.t. verlichting) enz.

In groep 7 is er extra veel aandacht voor verkeer middels het Verkeersdoolhof en het hierop volgende Schriftelijk en Praktisch Verkeersexamen.

 

Kortom: met het Label aan de muur laat De Cortendijck school zien dat het ernst is met de verkeersveiligheid.

 

Zie voor meer informatie de website van BVL en VVN.