Onderwijs

Vanaf schooljaar 2016-2017 is de organisatie en het onderwijs op school veranderd. Er is gestart met een vernieuwend onderwijsconcept. We zijn beter geworden in waar we al goed in zijn. 

Leren is leuk!

Ieder kind is anders. Basisschool De Cortendijck biedt daarom veel persoonlijke aandacht en begeleiding. Dat doen we al meer dan veertig jaar. En dat blijven we doen.

Eigen leerroute

Kinderen volgen bij ons hun eigen leerroute. Zij leren op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Vijf dagen per week, op dezelfde tijden.

 

´s Morgens beginnen de kinderen om 08.30 uur in hun stamgroep.  Daarna werken zij onder leiding van vakspecialisten aan hun eigen taken. Met gebruik van de iPad als hulpmiddel bij het persoonlijk leren.

 

´s Middags werken zij weer in hun stamgroep aan vakken als muziek of gym. Dan is er veel aandacht voor samenwerken. Het schoolprogramma loopt door tot 14.00 uur. Elke dag mogen de kinderen de iPad mee naar huis nemen. Zo weet u thuis wat uw kind die dag op school heeft gedaan. 

Elke dag van 08.30 tot 14.00 uur

Wij werken vijf dagen per week, op dezelfde tijden (continurooster). Dit geeft duidelijkheid en structuur.

Elke tien weken een leerreisgesprek

Iedere tien weken is er een leerreisgesprek met het kind, de ouder(s) en de coach van uw kind. De leerroute bepalen we samen. Samen bespreken we of de route nog goed is, het tempo klopt en welke nieuwe reisdoelen we afspreken.

Basisschool De Cortendijck

  • Eigen leerroute
  • Elke dag dezelfde schooltijden 08.30 – 14.00 uur
  • Elke tien weken een leerreisgesprek met kind, ouders en coach
  • Inzet van coach en vakspecialisten
  • iPad voor ieder kind
  • Veel aandacht voor samenwerken en creatief probleemoplossend denken
  • Naschoolse activiteiten in samenwerking met externe partners

Kom kijken en praten

Bij De Cortendijck, daar voel je je thuis. Zeker weten of dat ook voor uw kind geldt? Maak een afspraak om eens te komen kijken en praten, samen met uw kind. U kunt de school bellen (tel: 0165-543070) of mailen (directie@decortendijckkpo.nl). 

 

KPO Basisschool De Cortendijck

Beryldijk 113
4706 DZ Roosendaal
0165 54 30 70

directie@decortendijckkpo.nl
www.decortendijckkpo.nl