Onderwijs

Leren is leuk!

In het schooljaar 2016-2017 is gestart met een vernieuwend onderwijsconcept. We zijn nog beter geworden in waar we al goed in waren. Ieder kind is anders. Basisschool De Cortendijck biedt daarom veel persoonlijke aandacht en begeleiding. Dat doen we al meer dan veertig jaar. En dat blijven we doen.

 

Basisschool De Cortendijck

  • Eigen leerroute
  • Elke dag dezelfde schooltijden 08.30 – 14.00 uur
  • Elke tien weken een leerreisgesprek met kind, ouders en coach
  • Inzet van vakspecialisten
  • iPad voor ieder kind
  • Veel aandacht voor samenwerken en creatief probleemoplossend denken

Eigen leerroute

Kinderen volgen bij ons hun eigen leerroute. Zij leren op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Vijf dagen per week, op dezelfde tijden.

 

Elke dag van 08.30 tot 14.00 uur

Wij werken vijf dagen per week, op dezelfde tijden (continurooster). Dit geeft duidelijkheid en structuur.

 

Elke tien weken een leerreisgesprek

Iedere tien weken is er een leerreisgesprek met het kind, de ouder(s) en de coach van uw kind. De leerroute bepalen we samen. Samen bespreken we of de route nog goed is, het tempo klopt en welke nieuwe reisdoelen we afspreken.

 

Inzet van vakspecialisten

De Cortendijck werkt  met een aantal vakspecialisten. Deze mensen zijn gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. We hebben een muziekdocent en we werken met vakleerkrachten van Sportservice Noord-Brabant. 

 

Een iPad voor ieder kind

Bij de kernvakken maken de kinderen met regelmaat gebruik van een iPad. Voor ieder kind is een iPad beschikbaar. Vanaf groep 5 mogen de kinderen de iPad elke dag mee naar huis nemen. Zo weet u thuis wat uw kind die dag op school heeft gedaan. Ook kan uw kind thuis nog verder oefenen met de leerstof.

 

Aandacht voor creatief en probleemoplossend denken

Twee keer per jaar organiseren we kunstprojecten waar de eigen creativiteit, interesses en talenten van de kinderen het uitgangspunt zijn. Er wordt naar een gezamenlijke tentoonstelling of voorstelling toegewerkt. Tijdens het hierbij doorlopen proces wordt volop aandacht geschonken aan creatief en probleemoplossend denken. 

 

Kom kijken en praten

Bij De Cortendijck, daar voel je je thuis. Zeker weten of dat ook voor uw kind geldt? Maak een afspraak om eens te komen kijken en praten, samen met uw kind. U kunt de school bellen (tel: 0165-543070) of mailen (directie@decortendijckkpo.nl). 

 

 

KPO Basisschool De Cortendijck

Beryldijk 113
4706 DZ Roosendaal
0165 54 30 70

directie@decortendijckkpo.nl
www.decortendijckkpo.nl