Onze schooltijden

 

De Cortendijck hanteert voor alle groepen hetzelfde continurooster: maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 14:00 uur.