Nieuw onderwijsconcept

Vanaf schooljaar 2016-2017 is de organisatie en het onderwijs op De Cortendijck aan het veranderen.

De school is gestart met een vernieuwend onderwijs concept. We willen nog beter worden in waar we al goed zijn. Ieder kind krijgt nog meer persoonlijke aandacht. Daarnaast wordt er optimaal gebruik gemaakt van digitale hulpmiddelen. Zo krijgt ieder kind zijn of haar eigen iPad te leen. Dit middel is uitermate geschikt om kinderen op hun eigen niveau te laten werken. De tablets mogen elke dag mee naar huis, zodat ouders ook elke dag kunnen zien wat hun kind die dag gedaan heeft.

Iedere 10 weken voert de leerkracht (coach) van het kind een leerreisgesprek met kind en ouder. De doelen van de afgelopen 10 weken worden dan geëvalueerd en er wordt besproken wat het kind de komende periode nodig heeft. Zo blijven ouders ook op de hoogte van datgene waar hun kind mee bezig is.

De Cortendijck werkt voor de basisvakken met vakspecialisten. Deze mensen zijn gespecialiseerd in een bepaald vakgebied, zodat de kinderen per vakgebied optimaal worden begeleid.

Ook de schooltijden zullen gaan veranderen. Er wordt een continurooster ingevoerd. De kinderen gaan alle dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school.

 

Nieuwsgierig geworden en wilt u er meer van weten? U kunt dan een afspraak maken voor een informatie-gesprek. U kunt hiervoor naar school bellen (tel.nr. 0165-543070) of een mail sturen naar directie@decortendijckkpo.nl .