Een luisterend oor

Het kan gebeuren dat uw kind of u als ouders behoefte heeft aan een gesprek met een onafhankelijke derde; dat kan op onze school met de schoolmaatschappelijk werker. Bij haar kunt u terecht met elke vraag en met elk probleem. Dat kan bijvoorbeelde gaan over opvoeden, pesten, vriendschap, voor jezelf opkomen, gescheiden ouders, verslaving en verlieservaringen.

 

Gesprekken
De gesprekken zijn meestal op school, maar kunnen ook thuis of bij Traverse plaatsvinden. Soms is één keer praten voldoende, soms zijn meer gesprekken nodig. Dat bekijken we in overleg. De schoolmaatschappelijk werker neemt de tijd om te luisteren. Rustig en zonder te oordelen. De insteek is altijd positief, gericht op oplossingen. Soms is alleen informatie en advies al genoeg. Waar nodig kan de maatschappelijk werker contact leggen met andere hulpverleners.

Hulp voor ouders

Ook ouders kunnen de schoolmaatschappelijk werker inschakelen. Misschien zijn er thuis problemen of grote veranderingen? Misschien zijn er zorgen over het gedrag van het kind? Met elke vraag over de opvoeding kunt u als ouder langskomen. Ook bij echtscheiding, rouwverwerking of financiële problemen.

Privacy

De schoolmaatschappelijk werker gaat zorgvuldig om met ieders privacy. De gesprekken zijn vertrouwelijk en vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Er wordt geen contact opgenomen met anderen, tenzij je toestemming geeft.