Jos Konings

Leerkracht groep 7-8, ICT-coach, Rekenspecialist, Intern Cultuurcoördinator

Ik ben Jos Konings. Inmiddels ben ik al weer heel wat jaren de leraar van kinderen in groep 7 en 8. Vanzelfsprekend steken we in groep 7 en 8, ter voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs, samen veel tijd in het op een passend peil brengen van kennis en vaardigheden op het gebied van taal en rekenen. Maar ook voor andere vakken is er volop ruimte: wereldoriëntatie, beeldende vorming, Engels en nog veel meer. Ook voeren we twee keer per jaar een kunstproject uit, waarbij verschillende vakken binnen een thema gecombineerd aan bod komen. Dat vinden de kinderen altijd erg leuk om te doen. Belangrijke momenten in groep 7/8 zijn de Verkeersexamens, de Centrale Eindtoets in groep 8, de afscheidsmusical en het schoolkamp. Een leuke en leerzame tijd.

 

Als leerkracht zie ik graag dat kinderen zich betrokken voelen bij hun werken en leren. Daarover spreek ik naar de kinderen hoge verwachtingen uit. Op mijn beurt stem ik af op hun leef- en belevingswereld, specifieke behoeften, voorkeuren, kwaliteiten en capaciteiten. Maar ik wil ook hun verbazing wekken en samen met hen ontdekken wat ze uitdagend en pittig vinden. Ik sta open voor een eigen inbreng van de kinderen en ga hiermee met geduld met ze aan de slag. Ik laat ze ervaren dat ze individueel maar ook samen tot veel in staat zijn. Het stimuleren van het zelfvertrouwen van de kinderen is hierbij een belangrijk motief. Ik geniet ervan dat ik kinderen een plek mag bieden waar ze nieuwsgierig, creatief, enthousiast, geestig, slim – kortom… zichzelf! - mogen zijn.

 

Ikzelf ben heel erg geïnteresseerd in muziek, film, kunst, fotografie, wandelen, lekker eten en nog veel meer. Ik geniet er altijd erg van om deze interesses samen met mijn vrouw, mijn kinderen en vrienden te delen.

 

U kunt mij mailen via j.konings@kporoosendaal.nl