Kanjer

Kanjerschool

Basisschool De Cortendijck is een Kanjerschool.
Wij werken met de Kanjermethode; een lessenserie die zich richt op de sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het schoolteam heeft in een teamcursus het Kanjercertificaat behaald wat noodzakelijk is om deze methode toe te mogen passen. Door verhalen en oefeningen krijgen de kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren omgaan met gevoelens, voor zichzelf opkomen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen. De Kanjermethode is niet zomaar een methode maar een leefwijze door de hele school, elke dag weer!

De Kanjermethode

De Kanjermethode is een lessenserie die zich richt op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door verhalen en oefeningen krijgen de kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren omgaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen. 

 • We vertrouwen elkaar.
 • We helpen elkaar.
 • We werken samen.
 • We hebben plezier.
 • We doen mee.


Deze afspraken vormen de basis van de kanjermethode.
Met de afspraken, verhalen, vertrouwensoefeningen, tips en het groeiende groepsgevoel streven we na dat kinderen:

 

 • zich kunnen voorstellen.
 • positief denken over zichzelf.
 • kunnen zeggen: er zijn mensen die van mij houden.
 • kunnen zeggen: niet iedereen is mijn vriend(in) en dat hoort ook zo.
 • zich kunnen voornemen te luisteren naar kritiek.
 • in vervelende situaties kunnen vertellen wat hen dwars zit en nadenken over oplossingen.
 • niet meedoen aan rottigheid.
 • maatregelen kunnen nemen als ze worden gepest/ lastig gevallen.


De zorg voor de sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen is een speerpunt op basisschool De Cortendijck. Wij vinden het van groot belang dat de kinderen lekker in hun vel zitten en hechten daarom veel waarde aan een goede sfeer. Wij willen onze kinderen leren op een goede manier met zichzelf en anderen om te gaan.